1390745_541910002550506_578273413_n
1376432_542527422488764_447325507_n

1396046_542527132488793_2050293411_n

1Podkrepa

Новини

С писмо до министъра на финансите национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите настояват за спешно започване работата на междуведомствена експертна група за целите, състоянието, устойчивостта и оценка на съществуващата система ваучери за храна в България и усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща системата ваучери за храна

Close