1390745_541910002550506_578273413_n
1376432_542527422488764_447325507_n

1396046_542527132488793_2050293411_n

1Podkrepa

Новини

Национална федерация „Търговия, Услуги, Контролни органи и Туризъм“ към КТ "Подкрепа" проведе национална кръгла маса и пресконференция на тема „Командироването на работниците и служителите и резултати от прилагането на Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС в българското законодателство“

Close