Веселин Митов

IMG_6815

ВЕСЕЛИН МИТОВ
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
Тел.02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева - главен експерт
Тоня Трайкова - главен експерт
Емил Антонов - експерт

Веселин Митов е роден на 6 април 1959 г. в гр. София.
Гражданство - българско.
Семейно положение: женен, с две деца.

Образование:

 • СУ "Св. Климент Охридски" (октомври 1980 – юни 1985 г.) - Магистратура по лингвистика.
 • ВИИ "Карл Маркс" (октомври 1986 – октомври 1989 г.) - Maгистратура по "Външна търговия".Езикови познания: английски, френски, руски, италиански - писмено и говоримо.Компютърни умения: текстообработващи програми – Microsoft Office, ExcelНастояща длъжност: Международен секретар на КТ "Подкрепа".

  Професионален опит в тази област - 22 години.

   

  Специфичен международен опит:

  • Белгия/ЕС - Член на Отрасловия комитет по социален диалог на ЕС (2000 – 2006 г.), Белгия/ЕС.
  • Национален координатор на Комисията "Евроинтеграция" нa българските синдикати (1997 - 2001 г.), Белгия/ЕС.
  • Член на Европейския икономически и социален комитет (от 2007 г.). (2007 – 2010 г; 2010 – 2015 г; 2015 – 2020 г.),
  • Член на Специализирана секция Външна политика REX.
  • Член на Специализирана секция Единен пазар, производство и потребление INT.
  • Член на Консултативна комисия по индустриални промени
  • Международен Координатор за КТ "Подкрепа" по европейски проекти и двустранни програми (1995 – 2015 г.).
  • Член на Икономическия и социален съвет на Р България (от 2008 г.).
  • Председател на Комисия по Социална политика.
  • Член на Комисия Международно сътрудничество и европейска интеграция.
  • Член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (2015 – 2019).

  Професионален стаж:

  • Януари 1986 – май 1991 г. гр. София – Централен институт за научна и техническа информация; Експерт икономическа, социална и научно- техническа политика.
  • Юни 1991 – септември 1994 г; София "Електронекспорт" ООД - Стоковед Внос-износ на електронни компоненти.
  • От Октомври 1994 г. - КТ "Подкрепа" – експерт, гл. експерт, директор отдел, международен секретар: Европейска и международна политика, проекти, програми и двустранно сътрудничество.

Close