Веселин Митов

IMG_6815Веселин Митов

Международен секретар на КТ „Подкрепа”

Роден на 6 април 1959 г. в гр. София.

Гражданство - българско.

Семейно положение: женен, с две деца.

Образование:

 • СУ "Св. Климент Охридски" (октомври 1980 – юни 1985 г.) - Магистратура по лингвистика.
 • ВИИ "Карл Маркс" (октомври 1986 – октомври 1989 г.) - Maгистратура по

"Външна търговия".

Езикови познания: английски, френски, руски, италиански - писмено и говоримо.

Компютърни умения: текстообработващи програми – Microsoft Office, Excel

Настояща длъжност: Международен секретар на КТ "Подкрепа".

Професионален опит в тази област - 22 години.

 

Специфичен международен опит:

 • Белгия/ЕС - Член на Отрасловия комитет по социален диалог на ЕС

(2000 – 2006 г.), Белгия/ЕС.

 • Национален координатор    на    Комисията    "Евроинтеграция"    нa    българските синдикати (1997 - 2001 г.), Белгия/ЕС.
 • Член на Европейския икономически и социален комитет (от 2007 г.). (2007 – 2010 г; 2010 – 2015 г; 2015 – 2020 г.),
 • Член на Специализирана секция Външна политика REX.
 • Член на Специализирана секция Единен пазар, производство и потребление INT.
 • Член на Консултативна комисия по индустриални промени
 • Международен Координатор   за    КТ    "Подкрепа"    по    европейски   проекти   и двустранни програми (1995 – 2015 г.).
 • Член на Икономическия и социален съвет на Р България (от 2008 г.).
 • Председател на Комисия по Социална политика.
 • Член на Комисия Международно сътрудничество и европейска интеграция.
 • Член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (2015 – 2019).

Професионален стаж:

 • Януари 1986 – май 1991 г. гр. София – Централен институт за научна и техническа информация; Експерт икономическа, социална и научно- техническа политика.
 • Юни 1991 – септември 1994 г; София "Електронекспорт" ООД - Стоковед Внос-износ на електронни компоненти.
 • От Октомври 1994 г. - КТ "Подкрепа" – експерт, гл. експерт, директор отдел, международен секретар: Европейска и международна политика, проекти, програми и двустранно сътрудничество.

Close