Вицепрезидент

vice

Инж. Иоанис Партениотис

Роден на 3 октомври 1961 г. в гр. София. Завършва средното си образование в 29 ЕСПУ "Георги Бакалов", гр. София. Завършва висшето си образование във ВМЕИ "В. И. Ленин" /сега Технически университет/, гр. София през 1984 г. с квалификация магистър-електроинженер, специалност "Електроенергетика".

Член на КТ "Подкрепа" от декември 1989 г. Един от учредителите на "Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения", впоследствие Федерация "Строителство, проектиране и строителна индустрия", а към настоящия момент - Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване". От декември 1991 г. до май 1994 г. - нейн зам.-председател, а оттогава до февруари 2015 г. нейн председател. На Деветия редовен конгрес на Конфедерация на труда "Подкрепа", проведен на 08-10.02.2015 г. е избран за вицепрезидент.

От 2005 до 2014 г. е зам.-председател на Европейския комитет на Световния синдикат на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването /BWI/.
Член на Световния синдикален съвет на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването.
Взел участие в комитетите за равенство между половете на Европейската федерация на работещите в обществените услуги /EPSU/ и на Световния синдикат на работещите в обществените услуги /PSI/.

Завършени обучения по:
-"Медиация и арбитраж при разрешаването на колективните трудови спорове" - САЩ и по "Индустриални отношения и разрешаване на колективните трудови спорове" - Международен университет Флорида, с издаден сертификат от Департамента по труда в САЩ.
-"Частни пенсионни фондове, реформи на осигурителната система" - Агенция за международно развитие, САЩ.
-"Пенсионни фондове за строителните работници: българското и международното виждане" - Програма на Международния строителен институт.
-"Развитие на умения за изграждане на партньорства" - Център за предприемачество, България.
-"Процесите на преструктуриране и синдикализиране" - Европейски синдикален институт.
Владее английски, руски и гръцки език.

Женен, има дъщеря.

Кабинет на Вицепрезидента:
Тел: (+359 2) 987 42 63

Close