Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на Конфедерацията между Конфедеративните съвети. Той се състои от президент, вицепрезидент и конфедерални секретари.
Изпълнителният съвет взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Конфедерацията, разглежда организационно - финансовата дейност на структурите на КТ "Подкрепа" и следи за спазването на Конфедеративния устав, решенията на Конгреса и Конфедеративния съвет .

Close