Контакти

ЦЕНТРАЛА НА КТ "ПОДКРЕПА":

КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник - Велина Христова
Тел. 02/988 34 05
e-mail: president@podkrepa.org

КАБИНЕТ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник - Лиляна Лъскова
Тел. 02/987 42 63
e-mail: vicepresident@podkrepa.org

ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Тел. 02/987 68 82
e-mail: press_center@podkrepa.org
Биляна Йосифова - Ръководител Пресцентър
Пламена Партениотис - Ръководител Връзки с обществеността
Владислава Колчева - Експерт Връзки с обществеността

ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИН МИТОВ
Тел. 02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
vesko@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева - главен експерт
Тоня Трайкова - главен експерт
Емил Антонов - експерт

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: НЕЛИ ХРИСТОВА-БОЯНОВА
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова - главен експерт
Ивелина Хубенова - главен експерт

ОТДЕЛ "КТД, КТС, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Любка Георгиева
Тел. 02/981 57 34
e-mail: lubka1951@abv.bg
Тодор Качков - главен експерт
Мария Петрова - експерт
Адриан Илиев - експерт юрист, адвокат

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Александър Загоров
Технически сътрудник - Силвия Николова
Тел. 02/987 26 67
Главен експерт: Кирил Бинев

ОТДЕЛ "ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: д-р Валери Апостолов
e-mail: valyoapost@yahoo.com

КОНФЕДЕРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
тел. 02/987 22 83
Председател: Юли Манойлов - 0888 610 590
тел. 02/987 22 83
e-mail: kkk@podkrepa.org
Зам.-председател: Мариана Кръстева - 0888 317 472

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Тел. 02/986 50 11
Юрисконсулт: Антония Златева
Експерт юрист, адвокат: Паунита Петрова

СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
Икономически съветник - Ваня Григорова - 02/980 28 45
Съветник - Виолета Игова - e-mail: igova_v@abv.bg

КАСИЕР
Антония Бебенова - 02/987 02 88

Професионални организации и синдикални регионални съюзи

Close