Контакти

ЦЕНТРАЛА НА КТ "ПОДКРЕПА":

КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник - Тоня Трайкова
Тел. 02/988 34 05
e-mail: president@podkrepa.org

КАБИНЕТ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА:
Технически сътрудник - Лиляна Лъскова
Тел. 02/987 42 63
e-mail: vicepresident@podkrepa.org

ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Тел. 02/987 68 82
e-mail: press_center@podkrepa.org
Биляна Йосифова - Ръководител Пресцентър
Пламена Партениотис - Ръководител Връзки с обществеността
Владислава Колчева - Експерт Връзки с обществеността

ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИН МИТОВ
Тел. 02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
vesko@podkrepa.org
Експерти:
Тел. 02/981 29 98
Веселина Старчева
Диана Кътева

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: НЕЛИ ХРИСТОВА-БОЯНОВА
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Експерти:
Десислава Христова
Ивелина Хубенова

ОТДЕЛ "КТД, КТС, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Любка Георгиева
Тел. 02/981 57 34
e-mail: lubka1951@abv.bg
Експерти:
Мария Петрова
Адриан Илиев
Тодор Качков

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Александър Загоров
Технически сътрудник - Силвия Николова
Тел. 02/987 26 67
Експерт: Кирил Бинев

КОНФЕДЕРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
тел. 02/987 22 83
Председател: Мариана Кръстева
тел. 02/987 22 83
e-mail: kkk@podkrepa.org
Зам.-председател: Десислава Христова

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Тел. 02/986 50 11
Юрисконсулт: Антония Златева
Адвокат: Паунита Петрова

СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
Икономически съветник - Ваня Григорова - 02/980 28 45
Юридически съветник - Д-р Валери Апостолов - 02/987 02 88
Съветник - Виолета Игова - e-mail: igova_v@abv.bg

КАСИЕР
Антония Бебенова - 02/987 02 88

Професионални организации и синдикални регионални съюзи

Close