Любка Георгиева

Liubka_Georgieva

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ "КТД, КТС, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
Тел. 02/981 57 34
e-mail: lubka1951@abv.bg
Тодор Качков - главен експерт
Мария Петрова - експерт
Адриан Илиев - експерт юрист, адвокат

Любка Георгиева е родена на 24 август 1951 г.
Образование:
Висше образование
Магистър по политология на МО в Киевски национален университет - Институт за МО.

От 1994 г. до 2015 г. е председател на СРС към КТ "Подкрепа" - Дупница. Основни дейности и отговорности: организиране и ръководене на синдикалната дейност в региона, който обхваща 6 общини - Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Бобошево и Бобов дол. Защита на трудовите права на синдикалните членове, участие в заседанията на тристранния съвет на областно и общинско ниво.

От 10 февруари 2015 г. - продължава.
Компетенции: Перфектни познания в областта на принципите на социалния диалог, устава, програмата и стратегията на КТ "Подкрепа", структурата и функциите на работодателските организации и държавните органи, владеене на техниките за водене на преговори и познаване на цялата документация, необходима за целия процес на договаряне.

Ръководител на инвестиционен проект за създаване на "Младежки център за обучение и консултации", финансиран от Световната банка чрез СИФ към МТСП. Период на изпълнение: 25.03.2005-25.05.2006 г.; Обща стойност на проекта: 125539.00 лева.

Ръководител на проект за създаване на "Център за професионално ориентиране, обучение и мотивация", финансиран от Световната банка чрез СИФ към МТСП. Период на изпълнение: 09.10.2007-27.10.2008 г.; Обща стойност на проекта 115241.00 лева.

Close