Отдел

Отделът координира цялостната дейност на Конфедерацията и подпомага нейните структури по линия на международното членство, двустранното сътрудничество, международните програми, европейските политики и участието на представителите на КТ "Подкрепа" в международни форуми.

КТ "Подкрепа" е първият член от България в Международната Конфедерация на Профсъюзите от далечната 1991 г. и пълноправен член на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от декември 1995 г.

Президентът на КТ "Подкрепа" Д-р Константин Тренчев е първият вицепрезидент на Международната Конфедерация на Профсъюзите в периода 1991 - 1995 г.
Д-р К. Тренчев е и първият българин вицепрезидент на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от 2003 г. до февруари 2015 г., а оттогава тази престижна длъжност се изпълнява от инж. Димитър Манолов.

За контакти:
София 1000
Ул. "Ангел Кънчев" 2

Тел: (+359 2)987 98 87
Факс: (+359 2) 981 29 28
e-mail: internatoinal_department (at) podkrepa.org

Close