Нели Христова - Боянова

Neli_Hristova

НЕЛИ ХРИСТОВА - БОЯНОВА
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА"
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова - главен експерт
Ивелина Хубенова - главен експерт

Образование:
01.10.1992 - 20.05.1996 - Специалист Автоматизация на производството
Институт по химични технологии и биотехнологии
20.01.1997 - 12.07.1999 - Инженер
Химико-технологичен и металургичен университет
01.12.2009 - 01.12.2010 - Следдипломна квалификация програмиране С++, педагогическа правоспособност
СУ "Св. Кл. Охридски"

Трудов стаж:
20.06.2000 - 30.11.2005 - организатор по труда и персонала - "Паркинги и гаражи" ЕАД.

06.12.2005 - 21.10.2006 - организатор контрол и управление - "Синеплекс" ЕООД.

21.02.2007 - 19.07.2007 - организатор - "Елкомерс" ООД.

От 19.07.2007 г. до сега е председател на НФ "ТУКОТ" към КТ "Подкрепа". Основни дейности и отговорности: социален диалог, социално сътрудничество и партньорство, договаряне на МОД, колективно трудово договаряне, пенсионно и здравно осигуряване, организация и структура на работната заплата - нормативни документи, здравословни и безопасни условия на труд, нормативни документи държавна администрация.

Организационни умения и компетенции:
Сертификат "Социален диалог в търговския сектор", Хърватска;
Сертификат Водещ одитор в областта на корпоративната и социалната отговорност и социалния одит, София;
Сертификат "Работа в партньорство със заинтересованите страни", София;
Удостоверение курс "Екипна работа и социални права", София;
Удостоверение курс "Обществени и трудово-правни отношения", София;
Удостоверение курс "Трудови права", София;
Удостоверение курс "Лидерство и социални права", София.

Close