Бланки и формуляри

Удостоверение за легитимност на синдикална секция

Решение за регистрация

Учредителен протокол

Заявление за регистрация на синдикална секция

Заявление за членство в КТ "Подкрепа"

Декларация по чл. 89 от Устава на КТ "Подкрепа"

Уведомително писмо до работодател

Учредителен протокол на секция

Заявление за регистрация на фирмена синдикална организация

Удостоверение за легитимност на фирмена синдикална организация

Регистър на синдикалните секции

Регистър на фирмените синдикални организации

Close