Правилници

Правилник за организацията и дейността на фирмена синдикална организация

Правилник за организацията и дейността на Регионален професионален синдикат

Правилник за организацията и дейността на Общински синдикален съюз

Правилник за организацията и дейността на Конфедералната контролна комисия

Правилник за организацията и дейността на Конфедеративния съвет

Правилник за организацията и дейността на синдикална секция

Close