Пълноправни членове

Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи.
Националните федерации (НФ) и националните синдикати (НС) обединяват синдикалните секции (СС), изградени на професионален принцип. Конкретната структура на националните федерации и националните синдикати - пълноправни членове на Конфедерацията, се регламентират с устройствените им актове (устави), приети на Националните им конференции.
Синдикалните регионални съюзи (СРС) обединяват синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на съответния регион.
Пълноправните членове на КТ "Подкрепа" участват в цялостната дейност на Конфедерацията, в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КТ "ПОДКРЕПА":

ФЕДЕРАЦИЯ "АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА"
Козлодуй 3320, Дом на енергетиката
тел., факс: 0973/ 75 724
е-mail: pae@npp.bg
Председател: Владимир Владимиров - 0887 393 233
Зам.-председател: Румен Христов - 0888 012 119

ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
e-mail: nfzgs@podkrepa.org
Председател: Анелия Гълъбова -  0889 007 998
Зам.-председател: Павел Черийски - 0889 28 28 15

ФЕДЕРАЦИЯ "ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ"
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет. 1, ст. 109
тел., факс: 0886863334
e-mail: flp_podkrepa@abv.bg
Председател: Росица Маринова - 0889 285 853
Зам.-председател: Станко Стойчев

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.3
Тел.: 02/987 61 03
e-mail: soniavarbanova@abv.bg
Председател: Соня Върбанова - 0887 930 236
Зам.-председател: д-р Геновева Белчева

СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет.1, офис 105
тел.: 02/871 39 99; факс: 02/871 38 99
e-mail: minors_federation@abv.bg
Председател: Владимир Топалов - 0887 619 521
Зам.-председател: Генчо Генчев

ФЕДЕРАЦИЯ "СЪОБЩЕНИЯ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
факс: 02/980 44 29, 02/949 67 43
e-mail: pttfpodkrepa@abv.bg
Председател: Пламен Дончев - 0878 439 366
Зам.-председател: Борислав Савов

ФЕДЕРАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА"
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35
тел. 02/870 39 40, 02/870 38 56
e-mail: fepodkrepa@abv.bg
Председател: Димитър Чалъков - 0885 510 039
Зам.-председател: Владимир Кунчев

ФEДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
тел.: 02/986 32 43
e-mail: cultura.podkrepa@abv.bg
Председател: Кирил Бинев - 0887 392 548
Зам.-председател: Илия Генов

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет. 2, стая 202
факс: 02/48 34 074, 02/42 37 421
e-mail: sfmm@techno-link.com
stefprim@abv.bg
Председател: Стефка Примова - 0886 798 834
Зам.-председател: Димитър Атанасов - 0882 247 774

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ"
www.nf-metallurgy.org
София 1113, ул. "Жолио Кюри", ет.7, ст.711
факс: 02/945 53 88
e-mail: metallurgy_podkrepa@abv.bg
Председател: Людмил Павлов - 0887 777 188
Зам.-председател: Валентин Рангелов

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ"
София, ул. "Ангел Кънчев" № 2, ет. 4
тел.: 02/ 980 73 39, 02/986 32 56, факс: 02/988 87 38
e-mail: fciw@mail.techno-link.com
Председател: Иоанис Партениотис - 0898 405 014
Зам.-председател: Йордан Йорданов - 0887 202 750

ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.3
e-mail: ftwpodkrepa@gmail.com
Председател: Иван Кирилов - 0898 749 680
Зам.-председател: Стефка Ангелова-Байчева - 0887 412 108

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/987 02 12
e-mail: nftini@abv.bg
Председател: Александър Цапов - 0893 410 321
Зам.-председател: Петя Методиева

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ"
София 1125, Бул. "Драган Цанков" 35, ет.2
тел. 02/870 30 09, факс: 02/427 18 41
e-mail: fcw@mail.bg
Председател: Иван Иванов - 0884 680 114
Зам.-председател: Стоян Панчев

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
София 1125, Бул. "Др. Цанков" 35, ет. 1 ст. 107, 108
тел./факс: 02/870 33 53
e-mail: nsasbg@yahoo.com
Зам.-председател: Кремена Атанасова - 0898 746 278

СЪЮЗ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
e-mail: ujb_podkrepa@abv.bg
Председател: Ренета Николова - 0888 553 950

СИНДИКАТ "ОТБРАНА"
София, ул. "Джеймс Баучер", бл.122
тел./факс: 02/862 40 31
e-mail: ns_otbrana@abv.bg
Председател: Тодор Воденов - 0889 631 347
Зам.-председател: Слав Желев

ФЕДЕРАЦИЯ "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, ТУРИЗЪМ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
тел.: 02/981 11 30
e-mail: nelihristova_69@abv.bg
nftukot@podkrepa.org
Председател: Нели Христова-Боянова - 0887 440 759
Зам.-председател: Калина Стоилкова

ФЕДЕРАЦИЯ "ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
e-mail: valia_food@abv.bg
Председател: Валя Борисова - 0888 100 049
Зам.-председател: Найда Омбашиева

НАЦИОНАЛЕН ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ СИНДИКАТ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
тел.: 0889/ 80 93 19
e-mail: ngs_podkrepa@abv.bg
Председател: Зоринчо Йорданов - 0889 666 311
Зам.-председател: Нели Благоева

СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/986 33 38
e-mail: sep@podkrepa.bg
Председател: Юлиян Петров - 0877 787 902
Зам.-председател: Георги Шошев

СИНДИКАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет. 2
тел. 02/ 987 02 88
e-mail: svo@podkrepa.org
Председател: Д-р Валери Апостолов - 0885 700 066
Зам.-председател: Мария Николова

СИНДИКАТ НА СВОБОДНИТЕ МУЗИКАНТИ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
e-mail: vstoeff@abv.bg
Председател: Васил Стоев - 0888/ 32 98 23

СИНДИКАТ НА СВЕЩЕНО И ЦЪРКОВНО СЛУЖИТЕЛИТЕ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
e-mail: chrilat@mail.bg
Председател: Отец Никола Ризов - 0887/ 800 400
Зам.-председател: Христо Латинов - 0876 888 025

СИНДИКАЛНИ РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ /СРС/ НА КТ "ПОДКРЕПА":

СРС АСЕНОВГРАД
Асеновград 4230, ул. "Цар Иван Асен II" 76
e-mail: gyrkov@abv.bg
Председател: Христо Гърков -  0897/ 974 307
Зам.-председател: Елина Русева

СРС БЛАГОЕВГРАД
Благоевград 2700, ул. "Тракия" 2
e-mail: podkrepa_blagoevgrad@abv.bg
Председател: Димитър Марчев - 0888/ 57 57 47
Зам.-председател: Марио Бързачки

СРС БУРГАС
Бургас 8000, ул. "Булаир" 12
тел./факс: 056/ 844 555
e-mail: podkrepa_burgas@abv.bg
Председател: Иван Костадинов - 0888 479 247
Зам.-председател: Огнян Маринов

СРС БЯЛА
Бяла 7100, пл. "Автогара", п.к. 141
e-mail: podkrepa_biala@abv.bg
Председател: Антон Анчев - 0884/ 215 544
Зам.-председател: Венцислав Николов

СРС ВАРНА
Варна 9000, ул. "Братя Шкорпил" 15
тел.: 052/ 612 575, 0886/ 847 677
e-mail: srs@podkrepa-varna.org; podkrepa_vn@abv.bg
Председател: Васил Василев - 0887 467 695
Зам.-председател: Стойко Атанасов

СРС ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" 2А, п.к.183
тел./факс: 062/ 630 112
e-mail: srs_p_vt@abv.bg
Председател: Дешка Мандикова - 0888 745 195
Зам.-председател: Силвия Отчева - 0886 742 596

СРС ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" 1
тел.: 094/ 601 944
e-mail: srs_vidin@abv.bg
Председател: Стефан Кръстев - 0887 471 261
Зам.-председател: Мария Димитрова

СРС ВРАЦА
Враца 3000, ул. "Ст. Заимов" 1
e-mail: podkrepa_vratza@abv.bg
Тел.: 0885 368 370
Председател: Десислава Димитрова - 0885/ 368 370
Зам.-председател: Петко Връбчев

СРС ГАБРОВО
Габрово 5300, ул. "Радецка" 18
тел.: 066/ 803 583
e-mail: srs_podkrepa_gb@abv.bg
Председател: Даниела Йорданова - 0886 15 47 81
Зам.-председател: Светла Начева

СРС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Гоце Делчев 2900, ул. "Серес" 8
e-mail: andro_3@abv.bg
Председател: Андрей Андреев - 0888/ 434 446
Зам.-председател: Димитър Трампурцов

СРС ДИМИТРОВГРАД
Димитровград 6400, ул. "Раковски" 13
тел.: 0391/ 2 36 46
e-mail: srs_dimitrovgrad@abv.bg
Председател: Живко Желязков - 0988/ 308 208
Зам.-председател: Тодор Тодоров

СРС ДОБРИЧ
Добрич 9300, бул. "25-ти септември" 25
e-mail: podkrepa_dobrich@abv.bg
Председател: Маргарита Ефтимова - 0888/ 579 114
Зам.-председател: Галин Георгиев

СРС ДУПНИЦА
Дупница 2600, пл. "Свобода", Центр. поща, п.к.64
e-mail: srs_dupnica@podkrepa.org
Председател: Йорданка Германова - 0899 155 115
Зам.-председател: Ивайло Димитров
Почетен председател: Любка Георгиева

СРС КАЗАНЛЪК
Казанлък 6100, ул. "Славянска" 10
e-mail: podkrepa_kz@abv.bg
Председател: Цветанка Пискова - 0898/ 514 275
Зам.-председател: Любомир Лалев

СРС КАРЛОВО
Карлово 4300, ул. "Веркович" 1, п.к.6
e-mail: tanja55@abv.bg
srs_karlovo@podkrepa.org
Председател: Стоянка Грънчарова - 0899/ 211 296
Зам.-председател: Христина Дамянова

СРС КЪРДЖАЛИ
Кърджали 6600, бул. "България" 49
e-mail: podkrepakj@abv.bg
Председател: Веселин Илиев - 0885/ 296 040
Зам.-председател: Ана Кочева

СРС КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил 2500, ул. "Отец Паисий" 33
тел.: 078/ 551 366
e-mail: podkrepa_56@abv.bg
Председател: Валентина Испиридонова - 0889 410 755
Зам.-председател: Ивайло Йовев

СРС ЛОВЕЧ
Ловеч 5500, бул. "България" 10, ет.2, п.к.47
e-mail:srs.podkrepa.lovech@abv.bg
Тел.: 0879 302 577
Председател: Павлина Стоянова - 0887/ 372 142
Зам.-председател: Мария Михова

СРС ЛОМ
Лом 3600, пл. "Свобода" 8, ет.3, ст.2
e-mail: eimil@abv.bg
Председател: Емил Милетиев - 0888/ 109 316
Зам.-председател: Цветана Лозанова

СРС МОНТАНА
Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ет.4, п.к.260
e-mail: podkrepa_m@abv.bg
Председател: Иван Александров - 0894/ 372 677
Зам.-председател: Невена Иванова

СРС ПАЗАРДЖИК
Пазарджик 4400, ул. "Пловдивска" 2
факс: 034/ 442 333
e-mail: srs_pazardjik@abv.bg
Председател: Никола Минчев - 0885/ 955 944
Зам.-председател: Димитър Хаджидимитров

СРС ПЕРНИК
Перник 2300, пл. "Св.Иван Рилски", Профсъюзен дом, ет.7
тел., факс: 076/ 603 097
e-mail: perniksrs@podkrepa.org
Председател: Любомир Жотев - 0888 228 510
Зам.-председател - Юлия Христова

СРС ПЛЕВЕН
Плевен 5800, ул. "В. Левски" 176, ет.6, п.к.380
тел.: 064/ 801 926
e-mail: srspodkrepa_pleven@abv.bg
Председател: Цецка Лучева - 0887 267 893
Зам.-председател - Валерия Георгиева

СРС ПЛОВДИВ
Пловдив 4002, бул. "Руски" 86
тел.: 032/ 631 820, факс: 032/ 634 172
e-mail: srs_plovdiv@abv.bg
Председател: Атанас Кръстев - 0877 770 315
Зам.-председател: Христо Даскалов - 0877 770 317

СРС РАЗГРАД
Разград 7200, ул. "Софроний" 1, п.к.252
e-mail: podkrepa_razgrad@abv.bg
Председател: Ангел Майсторски - 0896 78 73 83
Зам.-председател: Тошо Цилков - 0886 25 28 98

СРС РУСЕ
Русе 7000, бул. "Цар Фердинанд" 3А, ет. 4
тел./факс: 082/ 870 017
е-mail: podkrepa_ruse@mail.bg
Председател: Кирил Черкезов - 0886 336 894
Зам.-председател: Тодор Дечев - 0889 229 086

СРС СИЛИСТРА
Силистра 7500, ул. "Петър Вичев" 9
e-mail: podkrepa_cc@abv.bg
Председател: Славянка Василева - 0882/ 30 10 14
Зам.-председател: Никола Касабов

СРС СЛИВЕН
Сливен 8800, бул. "Г.С.Раковски" 19
тел.: 044/ 622 310, факс: 662 965
е-mail: podkrepa_sliven@abv.bg
Председател: Божидар Кисьов - 0887 571 069
Зам.-председател: Велин Зехирев

СРС СМОЛЯН
Смолян 4700, бул. "България" 10, п.к.17
e-mail: srs_podkrepa_sm@abv.bg
Председател: Елмира Хаджиева - 0876 536 736
Зам.-председател: Севдие Кабакова

СРС СОФИЯ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/ 987 19 21
e-mail: georgi_0708@abv.bg
Председател: Георги Спасов - 0885 772 679
Зам.-председател: Иван Трохаров

СРС СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" 108, п.к.418
e-mail: srsstz@abv.bg
Председател: Михаил Михайлов - 0889 320 320
Зам.-председател: Владимир Стойчев

СРС ТЪРГОВИЩЕ
Търговище 7700, ул. "Хр.Ботев" 10, Центр.поща, п.к.136, Цар Освободител 9
e-mail: srs_podkrepa_tg@abv.bg
Председател: Васил Николов - 0898 77 58 65
Зам.-председател: Даниела Димова

СРС ХАСКОВО
Хасково 6300, ул. "Патриарх Евтимий" 2, Зап. крило Обл.адм.
тел.,факс: 038/ 624 183
e-mail: srs_haskovo@abv.bg
Председател: Марио Бисеров - 0887 720 020
Зам.-председател: Димитър Виденов

СРС ШУМЕН
Шумен 9700, бул. "Славянски" 30
e-mail: soniavarbanova@abv.bg
Председател: Соня Върбанова - 0887 930 236
Зам.-председател: Илияна Събева

СРС ЯМБОЛ
Ямбол 8600, ул. "Васил Карагьозов" 4, п.к.63
e-mail: srs_yambol@abv.bg
Председател: Марийка Маджарова - 0882 90 07 52
Зам.-председател: Николина Чалъкова

Close