Пълноправни членове

Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи.
Националните федерации (НФ) и националните синдикати (НС) обединяват синдикалните секции (СС), изградени на професионален принцип. Конкретната структура на националните федерации и националните синдикати - пълноправни членове на Конфедерацията, се регламентират с устройствените им актове (устави), приети на Националните им конференции.
Синдикалните регионални съюзи (СРС) обединяват синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на съответния регион.
Пълноправните членове на КТ "Подкрепа" участват в цялостната дейност на Конфедерацията, в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КТ "ПОДКРЕПА":

ФЕДЕРАЦИЯ "АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА"
Козлодуй 3320, Дом на енергетиката
тел., факс: 0973/ 75 724
е-mail: pae@npp.bg
Председател: Владимир Владимиров

ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
e-mail: nfzgs@podkrepa.org
Председател: Анелия Гълъбова -  0889 007 998
Зам.-председател: Павел Черийски - 0889 28 28 15

ФЕДЕРАЦИЯ "ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ"
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет. 1, ст. 109
тел., факс: 0886863334
e-mail: flp_podkrepa@abv.bg
Председател: Росица Маринова

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.3
e-mail: medical_federation@podkrepa.org
Председател: Соня Върбанова - 0887 930 236
Зам.-председател: д-р Геновева Белчева

СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет.1, офис 105
тел.: 02/871 39 99; факс: 02/871 38 99
e-mail: minors_federation@abv.bg
Председател: Владимир Топалов

ФЕДЕРАЦИЯ "СЪОБЩЕНИЯ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
факс: 02/980 44 29, 02/949 67 43
e-mail: pttfpodkrepa@abv.bg
Председател: Пламен Дончев - 0878 439 366

ФЕДЕРАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА"
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35
тел. 02/870 39 40, 02/870 38 56
e-mail: fepodkrepa@abv.bg
Председател: Димитър Чалъков

ФEДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.5
тел.: 02/986 32 43
e-mail: cultura.podkrepa@abv.bg
Председател: Кирил Бинев

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ
София 1125, бул. "Драган Цанков" 35, ет. 2, стая 202
факс: 02/48 34 074, 02/42 37 421
e-mail: sfmm@techno-link.com
stefprim@abv.bg
Председател: Стефка Примова

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ"
www.nf-metallurgy.org
София 1113, ул. "Жолио Кюри", ет.7, ст.711
факс: 02/945 53 88
e-mail: metallurgy_podkrepa@abv.bg
Председател: Людмил Павлов

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ"
София, ул. "Ангел Кънчев" № 2, ет. 4
тел.: 02/ 980 73 39, 02/986 32 56, факс: 02/988 87 38
e-mail: fciw@mail.techno-link.com
Председател: Иоанис Партениотис - 0898 405 014
Зам.-председател: Йордан Йорданов - 0887 202 750

ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.3
e-mail: ftwpodkrepa@gmail.com
Председател: Иван Кирилов - 0898 749 680
Зам.-председател: Стефка Ангелова-Байчева - 0887 412 108

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/987 02 12
e-mail: nftini@abv.bg
Председател: Александър Цапов

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ХИМИЯ"
София 1125, Бул. "Драган Цанков" 35, ет.2
тел. 02/870 30 09, факс: 02/427 18 41
e-mail: fcw@mail.bg
Председател: Иван Иванов

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
София 1125, Бул. "Др. Цанков" 35, ет. 1 ст. 107, 108
тел./факс: 02/870 33 53
e-mail: nsasbg@yahoo.com
Председател: Мариана Миленкова

СЪЮЗ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 0888/553 950
e-mail: ujb_podkrepa@abv.bg
Председател: Ренета Николова

СИНДИКАТ "ОТБРАНА"
София, ул. "Джеймс Баучер", бл.122
тел./факс: 02/862 40 31
e-mail: ns_otbrana@abv.bg
Председател: Тодор Воденов

ФЕДЕРАЦИЯ "ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, ТУРИЗЪМ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
тел.: 02/981 11 30
e-mail: nelihristova_69@abv.bg
nftukot@podkrepa.org
Председател: Нели Христова-Боянова

ФЕДЕРАЦИЯ "ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
тел./факс: 0888/ 100 049
e-mail: valia_food@abv.bg
Председател: Валя Борисова

НАЦИОНАЛЕН ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ СИНДИКАТ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет.4
тел.: 0889/ 80 93 19
e-mail: ngs_podkrepa@abv.bg
Председател: Зоринчо Йорданов

СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/986 33 38
e-mail: teachers@podkrepa.org
Председател: Юлиян Петров

СИНДИКАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2, ет. 2
тел. 02/ 987 02 88
e-mail: svo@podkrepa.org
Председател: Д-р Валери Апостолов

СИНДИКАТ НА СВОБОДНИТЕ МУЗИКАНТИ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА"
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел. 0888/ 32 98 23
e-mail: vstoeff@abv.bg
Председател: Васил Стоев

СИНДИКАТ НА СВЕЩЕНО И ЦЪРКОВНО СЛУЖИТЕЛИТЕ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 0887/ 800 400
e-mail: chrilat@mail.bg
Председател: Отец Никола Ризов

СИНДИКАЛНИ РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ /СРС/ НА КТ "ПОДКРЕПА":

СРС АСЕНОВГРАД
Асеновград 4230, ул. "Цар Иван Асен II" 76
тел.: 0897/ 974 307
e-mail: gyrkov@abv.bg
Председател: Христо Гърков

СРС БЛАГОЕВГРАД
Благоевград 2700, ул. "Тракия" 2
тел.: 0888/ 57 57 47
e-mail: podkrepa_blagoevgrad@abv.bg
Председател: Димитър Марчев

СРС БУРГАС
Бургас 8000, ул. "Булаир" 12
тел./факс: 056/ 844 555
e-mail: podkrepa_burgas@abv.bg
Председател: Иван Костадинов

СРС БЯЛА
Бяла 7100, пл. "Автогара", п.к. 141
тел.: 0884/ 215 544
e-mail: podkrepa_biala@abv.bg
Председател: Антон Анчев

СРС ВАРНА
Варна 9000, ул. "Братя Шкорпил" 15
тел.: 052/ 612 575, 0886/ 847 677
e-mail: srs@podkrepa-varna.org; podkrepa_vn@abv.bg
Председател: Васил Василев - 0887 467 695
Зам.-председател: Стойко Атанасов

СРС ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" 2А, п.к.183
тел./факс: 062/ 630 112
e-mail: srs_p_vt@abv.bg
Председател: Дешка Мандикова - 0888 745 195
Зам.-председател: Силвия Отчева - 0886 742 596

СРС ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" 1
тел.: 094/ 601 944
e-mail: srs_vidin@abv.bg
Председател: Стефан Кръстев

СРС ВРАЦА
Враца 3000, ул. "Ст. Заимов" 1
тел. 0885/ 368 370
e-mail: podkrepa_vratza@abv.bg
Председател: Десислава Димитрова

СРС ГАБРОВО
Габрово 5300, ул. "Радецка" 18
тел.: 066/ 803 583
e-mail: srs_podkrepa_gb@abv.bg
Председател: Даниела Йорданова - 0886 15 47 81

СРС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Гоце Делчев 2900, ул. "Серес" 8
тел. 0888/ 434 446
e-mail: andro_3@abv.bg
Председател: Андрей Андреев

СРС ДИМИТРОВГРАД
Димитровград 6400, ул. "Раковски" 13
тел.: 0391/ 2 36 46, 0988/ 308 208
e-mail: srs_dimitrovgrad@abv.bg
Председател: Живко Желязков

СРС ДОБРИЧ
Добрич 9300, ул. "Екзарх Йосиф" 3
тел. 0888/ 579 114
e-mail: margo66@gbg.bg
Председател: Маргарита Нейкова

СРС ДУПНИЦА
Дупница 2600, пл. "Свобода", Центр. поща, п.к.64
тел.: 0899/ 15 51 15
e-mail: srs_dupnica@podkrepa.org
Председател: Йорданка Германова - 0899 155 115
Зам.-председател: Ивайло Димитров
Почетен председател: Любка Георгиева

СРС КАЗАНЛЪК
Казанлък 6100, ул. "Славянска" 10
тел.: 0898/ 514 275
e-mail: podkrepa_kz@abv.bg
Председател: Цветанка Пискова

СРС КАРЛОВО
Карлово 4300, ул. "Веркович" 1, п.к.6
тел. 0899/ 211 296
e-mail: tanja55@abv.bg
srs_karlovo@podkrepa.org
Председател: Стоянка Грънчарова

СРС КЪРДЖАЛИ
Кърджали 6600, бул. "България" 49
тел.0885/ 296 040
e-mail: podkrepakj@abv.bg
Председател: Веселин Илиев

СРС КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил 2500, ул. "Отец Паисий" 33
тел.: 078/ 551 366
e-mail: podkrepa_56@abv.bg
Председател: Валентина Испиридонова

СРС ЛОВЕЧ
Ловеч 5500, бул. "България" 10, ет.2, п.к.47
тел. 0887/ 372 142
e-mail:srs.podkrepa.lovech@abv.bg
genoveva.ivanova.bg@abv.bg
Председател: Павлина Стоянова

СРС ЛОМ
Лом 3600, пл. "Свобода" 8, ет.3, ст.2
тел. 0888/ 109 316
e-mail: eimil@abv.bg,
Председател: Емил Милетиев

СРС МОНТАНА
Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ет.4, п.к.260
e-mail: podkrepa_m@abv.bg
тел. 0894/ 372 677
Председател: Иван Александров

СРС ПАЗАРДЖИК
Пазарджик 4400, ул. "Пловдивска" 2
тел. 0885/ 955 944, факс: 034/ 442 333
e-mail: srs_pazardjik@abv.bg
Председател: Никола Минчев

СРС ПЕРНИК
Перник 2300, пл. "Св.Иван Рилски", Профсъюзен дом, ет.7
тел., факс: 076/ 603 097
e-mail: perniksrs@podkrepa.org
Председател: Любомир Жотев

СРС ПЛЕВЕН
Плевен 5800, ул. "В. Левски" 176, ет.6, п.к.380
тел.: 064/ 801 926
e-mail: srspodkrepa_pleven@abv.bg
Председател: Цецка Лулчева

СРС ПЛОВДИВ
Пловдив 4002, бул. "Руски" 86
тел.: 032/ 631 820, факс: 032/ 634 172
e-mail: srs_plovdiv@abv.bg
Председател: Атанас Кръстев - 0877 770 315
Зам.-председател: Христо Даскалов - 0877 770 317

СРС РАЗГРАД
Разград 7200, ул. "Софроний" 1, п.к.252
тел.: 0886 25 28 98
e-mail: podkrepa_razgrad@abv.bg
Зам.-председател: Тошо Цилков

СРС РУСЕ
Русе 7000, бул. "Цар Фердинанд" 3А, ет. 4
тел./факс: 082/ 870 017
е-mail: podkrepa_ruse@mail.bg
Председател: Кирил Черкезов - 0886 336 894
Зам.-председател: Тодор Дечев - 0889 229 086

СРС СИЛИСТРА
Силистра 7500, ул. "Петър Вичев" 9
тел.: 0882/ 30 10 14
e-mail: podkrepa_cc@abv.bg
Председател: Славянка Василева

СРС СЛИВЕН
Сливен 8800, бул. "Г.С.Раковски" 19
тел.: 044/ 622 310, факс: 662 965
е-mail: podkrepa_sliven@abv.bg
Председател: Божидар Кисьов - 0887 571 069

СРС СМОЛЯН
Смолян 4700, бул. "България" 10, п.к.17
тел. 0876 536 736
e-mail: srs_podkrepa_sm@abv.bg
Председател: Елмира Хаджиева

СРС СОФИЯ
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел.: 02/ 987 19 21
e-mail: georgi_0708@abv.bg
Председател: Георги Спасов

СРС СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" 108, п.к.418
тел., факс: 042/ 630 605
e-mail: srsstz@abv.bg
Председател: Михаил Михайлов - 0889 320 320

СРС ТЪРГОВИЩЕ
Търговище 7700, ул. "Хр.Ботев" 10, Центр.поща, п.к.136, Цар Освободител 9
тел.: 0898 77 58 65
e-mail: srs_podkrepa_tg@abv.bg
Председател: Васил Николов

СРС ХАСКОВО
Хасково 6300, ул. "Патриарх Евтимий" 2, Зап. крило Обл.адм.
тел.,факс: 038/ 624 183
e-mail: srs_haskovo@abv.bg
Председател: Марио Бисеров - 0887 720 020
Зам.-председател: Димитър Виденов

СРС ШУМЕН
Шумен 9700, бул. "Славянски" 30
e-mail: soniavarbanova@abv.bg
тел. 0887 93 02 36
Председател: Соня Върбанова - 0887 930 236
Зам.-председател: Илияна Събева

СРС ЯМБОЛ
Ямбол 8600, ул. "Васил Карагьозов" 4, п.к.63
тел. 0882 90 07 52
e-mail: srs_yambol@abv.bg
Председател: Мария Маджарова

Close