Президент

prezident

Инж. Димитър Манолов

Роден на 23 август 1958 г. в гр.София. Завършва средното си образование в 35-та гимназия с преподаване на руски език в гр.София. Магистър инженер по строителство на сгради и съоръжения.

Допълнителни квалификации-Колективно трудово договаряне-в института на Хистадрут-Израел; Частни пенсионни схеми-Вашингтон, САЩ; Пенсионни системи в Южна Америка-Буенос Айрес, Аржентина и Сантяго де Чили, Чили; Преструктуриране и приватизация- Russkin College - Oxford University; Труда в контекста на устойчивото развитие- Russkin College - Oxford University

Владее писмено и говоримо руски и английски език. Компютърни умения и работа с продуктите на Microsoft Office и други приложни програмни продукти.

Участник в многобройни конференции, семинари и обучения в областта на защита правата на работното място, както и по теми, свързани с нея. Член на управляващите комитети на серия международни проекти.

Член на КТ "Подкрепа" от ноември 1989 г. Един от основателите на Синдиката на научно-техническите работници-07.12.1989 г., на Синдиката на работещите в строителството, проектирането,инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения-03.02.1990 г., впоследствие Федерация Строителство,проектиране и строителна индустрия, към настоящия момент-Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване. Член на Изпълнителния съвет, а от 18.12.1991 г. до 11.02.1994 г.-нейн председател. На Третия редовен конгрес на КТ "Подкрепа" -08.- 12.02.1994 г. е избран за вицепрезидент.
На Деветия редовен конгрес на КТ "Подкрепа", проведен на 08-10.02.2015 г. е избран за президент.

Член и ръководител на делегацията на КТ "Подкрепа" в Националния съвет за тристранно сътрудничество и координатор на дейностите по социалния диалог, член на Обществения съвет по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България.

Член на Икономическия и Социален Съвет на Република България и на Европейския Икономически и Социален Комитет.

Член на Надзорния съвет на Националния Осигурителен Институт, избиран два пъти за негов председател и пет пъти за заместник-председател.

Член на Дирекционния съвет и вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите.
Член на Изпълнтелните комитети на Общоевровропейския регионален съвет и на Международната конфедерация на профсъюзите.

Многократен участник в Международната Конференция по Труда на Международната Организация на Труда, а през 1997 г.-делегат за България на работниците и служителите.

Не членува и не е членувал в политически партии и движения.

Кабинет на Президента:
Тел: (+359 2) 980 77 66
(+359 2) 988 34 05
e-mail: president (at) podkrepa.org

Close