Профил на купувача

Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:

адрес:
гр. София, 1000
ул. „Ангел Кънчев” № 2

телефон: 02 987 42 63,
факс: 02 987 05 57

електронна поща: vicepresident@podkrepa.org

Официална страница на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ в интернет: www.podkrepa.org

Работно време: 09.00 – 17.30 ч.

Close