Сключени договори

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване" през 2021-2022

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - контрол"

Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД

Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ

Колективен трудов договор в НОИ - 2020 г.

Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост - 2020 г.

Министърът на труда и социалната политика разпростря БКТД за всички предприятия от пивоварния бранш

Колективен трудов договор на работещите в "Профилактика, рехабилитация и отдих"

Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - КТ "Подкрепа", "Синдикат на производителите на бира, храни и напитки" - КНСБ и "Съюза на пивоварите в България" подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия

НФ "Култура" към КТ "Подкрепа", КНСБ, БАРОК и министърът на културата Боил Банов подписаха нов БКТД за музеите и художествените галерии

Споразумение в Българската агенция по безопасност на храните

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г.

Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис подписа КТД в отрасъл строителство

Колективен трудов договор за бранш "Туризъм"

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписа браншовия Колективен трудов договор с министъра на образованието за следващите две години

Сключен бе нов Браншов колективен трудов договор за музикално-сценичните изкуства

Браншов Колективен Трудов Договор за работещите в бранш "Целулозно-хартиена промишленост"

Браншов Колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

Колективен трудов договор в бранш "Енергетика"

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на Агенцията по заетостта

Колективен трудов договор в системата на Агенция по заетостта

Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

Колективен трудов договор в Агенция "Пътна инфраструктура"

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване" през 2017 - 2018 г.

Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД

Браншовите колективни трудови договори за бранш " Театър" и Бранш " Библиотеки" - 2016

Писмо от ИА "ГИТ" относно вписване в специалния регистър на Агенцията на ОКТД в отрасъл "Здравеопазване"

КТД - "Здравеопазване" 2016

Отраслов колективен трудов договор за "Електротехническата и електронната промишленост"

Браншов колективен трудов договор за сектор пътища - 2016

Браншов колективен трудов договор за ВиК сектора - 2016

Споразумение в Държавна агенция "Архиви"

БКТД за музикално-сценични изкуства - 2016

КТД Образование - 2016

КТД ТУРИЗЪМ - 2016

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

КТД по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

СПОРАЗУМЕНИЕ по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации

Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК

Браншов колективен трудов договор за "Музеите и художествените галерии"

КТД В СИСТЕМАТА НА АГЕНЦИЯ

Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

ОТРАСЛОВ КТД СТРОИТЕЛСТВО - 2015 год.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ - 2014 год.

БРАНШОВ КТД ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - 2014 г.

БРАНШОВ КТД БИБЛИОТЕКИ - 2014 г.

БРАНШОВ КТД ТЕАТРИ -2014год.

КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

ОТРАСЛОВ КТД В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА И ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

БРАНШОВ КТД В НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - 2014 год.

БРАНШОВ КТД ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - 2014 год.

КТД В ОТРАСЪЛ

КТД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА - 2014г.

КТД НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЕАД - 2014 год.

БРАНШОВ КТД МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА - 2014 г.

КТД НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 2014 год.

КТД В ДЕЙНОСТ "ТЪРГОВИЯ" 2014г.- 2016г.

КТД за ОТРАСЪЛ "ТУРИЗЪМ" - 2014г.

КТД ЗА ОТРАСЪЛ ТУРИЗЪМ - 2014 год.

КТД ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ -2014 год.

КТД В БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, ЕООД - 2014 год.

КТД В БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ, ЕООД - 2014 год.

БРАНШОВ КТД В ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014 г.

БРАНШОВ КТД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 2014г.

БРАНШОВ КТД ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ - 2014год.

Споразумение за държавния служител в Агенция "Митници" - 2014год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014

КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014 год.

КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП) - 2014 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-2014 г.

БРАНШОВ КТД ЕНЕРГЕТИКА - 2013 год.

БРАНШОВ КТД В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - 2013год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-2013 год.

КТД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -2013 год.

КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) - 2013год.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ - 2013г.

БРАНШОВ КТД ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗАХАР И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ-2013г.

БРАНШОВ КТД В ПТИЦЕВЪДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - 2013г.

БРАНШОВ КТД В МЕТАЛУРГИЯТА - 2013 год.

ОТРАСЛОВ КТД ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ - 2013 год.

БРАНШОВ КТД МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ-2013 год.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОНТРОЛ 2013 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК - 2013 год.

КТД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - 2013 год.

АНЕКС КЪМ ОТРАСЛОВ КТД МЕТАЛОИНДУСТРИЯ - 2013 год.

АНЕКС КЪМ КТД БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР-2012 год.

КТД В АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ) - 2012 год.

Споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на Агенция Пътна инфраструктура - 2012 г.

ОТРАСЛОВ КТД В ТРАНСПОРТА - 2012 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- 2012 Г.

КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - 2012 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НАП

ОТРАСЛОВ КТД В МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА - 2012 год.

КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 година

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 год.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ - 2011год.

МЕТОДИКА

КТ "ПОДКРЕПА" и Колективното трудово договаряне

Close