Колективен трудов договор в сила от 29.09.2021 г., срок на действие – до 28.09.2023 г. Споразумение […]
На 27 май 2021 г., в гр. София, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, […]
На 21 януари 2021  г. се подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство […]
На 7 октомври 2020 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, със заповед от 08 юни 2020 г., разпростря […]
На 11 март 2020 г. Браншова камара на работодателите от Целулозно-хартиената промишленост, Федерация „Лека промишленост на […]
Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ на КТ „Подкрепа“, „Синдикат на производителите на бира, храни и напитки“ […]