КТ „Подкрепа“ и ОПРЧР подписаха проект за повишаване адаптивността на предприятията и работниците към променящите се икономически условия

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов подписаха ...

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект  „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъз ...

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4” по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.  Проектът предвижда повишаване на конкурентоспосо ...

Декларация на ФТР "Подкрепа" до кмета на София Йорданка Фандъкова и зам. кмета Дончо Барбалов

Декларация на ФТР “Подкрепа” до кмета на София Йорданка Фандъкова и зам. кмета Дончо Барбалов

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРБАЛОВ,   Относно неразрешаването на съществуващи проблеми в общинските транспортни дружества, приложено Ви изпращаме декларация на ФТР”Подкрепа”, с която чрез ис ...

КТ "Подкрепа" успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS' REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/"Укрепване на участието"

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS’ REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/”Укрепване на участието”

КТ ПОДКРЕПА успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS' REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/"Укрепване на участието".  Проектъ ...

Проведено беше Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните  умения и участието на работното място“

Проведено беше Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните умения и участието на работното място“

В периода 05 – 07 декември 2018 година, в град Букурещ, Румъния, се проведе Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните  умения и участието на ...

Close