Програми и проекти

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „Информиране и консултиране – нови предизвикателства“/ “Information and consultation – new challenges”

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „Информиране и консултиране – нови предизвикателства“/ “Information and consultation – new challenges”

Проектът е логическо продължение на проекта „Strengthening the involvement of workers’ representatives in Information and Consultation“/”Укрепване на участието”/, в който КТ „Подкрепа“ бе партньор на колегите от гръцкия ...

КТ „Подкрепа“ и ОПРЧР подписаха проект за повишаване адаптивността на предприятията и работниците към променящите се икономически условия

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов подписаха ...

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект  „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъз ...

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4” по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.  Проектът предвижда повишаване на конкурентоспосо ...

КТ "Подкрепа" успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS' REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/"Укрепване на участието"

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS’ REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/”Укрепване на участието”

КТ ПОДКРЕПА успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „STRENGTHENING THE INVOLVEMENT OF WORKERS' REPRESENTATIVES IN INFORMATION AND CONSULTATION“/"Укрепване на участието".  Проектъ ...

Проведено беше Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните  умения и участието на работното място“

Проведено беше Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните умения и участието на работното място“

В периода 05 – 07 декември 2018 година, в град Букурещ, Румъния, се проведе Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните  умения и участието на ...

КТ "Подкрепа" стартира работата по проект „Подобряване на позициите на работниците чрез популяризиране на комуникационните умения и участието на работното място“

КТ “Подкрепа” стартира работата по проект „Подобряване на позициите на работниците чрез популяризиране на комуникационните умения и участието на работното място“

На 6 август 2018 г. в "Парк Хотел Москва", гр. София, вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис откри въвеждащата конференция по проект „Подобряване на позициите на работниците чрез популяризиране на комуникаци ...

Close