Програми и проекти

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017/008/0055/

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017/008/0055/

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017 ...

Проект на КТ “Подкрепа” за създаване на активни механизми за контрол и мониторинг на правата на командированите работници в ЕС чрез сътрудничество, обмен на знания и базирани на доказателства подход на социалните партньори, националните инспекции по труда и европейските агенции

Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, в ролята си на Бенефициент, в партньорство със социални партньори и изследователски институти от Кралство Дания, Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Ре ...

Подкрепа за достоен труд

Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, подпомагане на нуждаещите се лица чрез национална мрежа от информационни консултантски бюра, диста ...

ОСЕМ

ОСЕМ

„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“ (BG051PO001-7.0.07-0255-C0001)   Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен център за мобилни европейски работници „Arbеit und Lebe ...

ПИЕР

ПИЕР

„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ (ESF-1113-01-07005)   Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование, да стартират своето професионално р ...

Номади

Номади

„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“ (BG EIF 2013/01-06.02)   Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с британската Консултативна мрежа „Law Centres London“ и широк кръг от заи ...

BeGIN

BeGIN

„BeGIN – Българо-Германски партньорски информационни мрежи за социалноосигурителни права“ (VS/2013/0359) Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с тези на германския Консултативен център за мобилни европейски ра ...

Close