Програми и проекти

BeGIN

BeGIN

„BeGIN – Българо-Германски партньорски информационни мрежи за социалноосигурителни права“ (VS/2013/0359) Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с тези на германския Консултативен център за мобилни европейски ра ...

Close