Изследване състоянието на работната среда и социалното сътрудничество в 10 идентифицирани икономически сфери и разработване на социален пакет

  Протокол Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Разяснения Ценово предложение - Образец № 14 УКАЗАНИЯ Техническо предложение - Образец № 13 Проект на договор Обяв ...

Изследване състоянието на работната среда и социалното сътрудничество в 10 идентифицирани икономически сфери и разработване на социален пакет – ОТТЕГЛЕНА ОБЯВА

  Ценово предложение - Образец № 14 УКАЗАНИЯ Техническо предложение - Образец № 13 Проект на договор Обява Образци ...

Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки: адрес: гр. София, 1000 ул. „Ангел Кънчев” № 2 телефон: 02 987 42 63, факс: 02 987 05 57 електронна пощ ...

Close