Декларация относно заключенията на заседанието на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г.

Декларация относно заключенията на заседанието на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г.

Група Работници на Eвропейски икономически и социален комитет, провела заседание във Вилнюс на 1 юли 2013 г.,

- посочва, че Европейският съвет изглежда вече е решил да започне с гражданите дебат, в който се показва, че се осъзнава сериозността на положението, изпълнено със социални проблеми, поставя се акцент върху растежа и заетостта, предвиждат се положителни мерки и се посочва по-ясно, че Икономическият и паричен съюз трябва да има истинско социално
измерение и да признава значението на социалния диалог;

- изразява съжаление, че нашите политици, чакаха безработицата, бедността, рецесията, продължаващото излагане на националните икономики на атаките на спекулантите, отричането на солидарността, загубата на доверие в Европейския съюз и рискът избирателите да бъдат тласнати в ръцете на популистите, да приемат такъв мащаб, преди да започнат да се разграничават, макар и само на думи, от идеологията за строги бюджетни
ограничения. Европейските синдикати винаги са казвали, че тези ограничения не само противоречат на целта на Договора, но са и несправедливи, възмутително жестоки и пагубни от икономическа гледна точка;

- изразява загриженост във връзка със сроковете за прилагане на обявените по-добри мерки и припомня, че нашите правителства бяха способни за няколко часа да заделят огромни суми от държавните средства, за да спасят виновните банкови институции, проявили, най-меко казано, плашещо безразсъдство. Те не биваше да чакат месеци или
години, за да вземат и най-вече да приложат решенията, необходими за предпазване на нашите национални икономики, да дадат истинско социално измерение на Съюза и да не оставят милиони млади хора без работа;

- очаква от държавните и правителствени ръководители да приложат на практика по места решенията, за които твърдят, че са се договорили, когато се събират в Брюксел: социалният диалог, споразуменията между социалните партньори и спазването на тези споразумения на всички равнища са един от ключовите фактори за излизане от икономическата, социална и политическа криза. Не минава обаче и ден, в това число и днес, нашите организации да не се оплакват с основание от това, че властите, вместо за утвърждават традицията за провеждане на консултации, в което е силата на Европа, и да се опират на онова, което
могат да допринесат самите европейски работници, се отнасят към тях с арогантно пренебрежение;

- призовава литовското председателство при всяка възможност да припомня, че целта на Европейския съюз е благосъстоянието на неговите народи, да гарантира, че всяко решение на Съвета е действително насочено към тази цел и да развие необходимите средства за
комуникация, за да изпраща на гражданите това послание.

Close