Комисията трябва непременно да продължи спешното преразглеждане на Директивата за командироването на работници

Комисията трябва непременно да продължи спешното преразглеждане на Директивата за командироването на работници

Комисията трябва непременно да продължи спешното преразглеждане на Директивата за командироването на работници

image002

Вчера Европейската комисия взе правилно решение за отхвърляне на процедурата „жълт картон”, задействана от единадесет държави-членки, като потвърди продължаването на дългоочакваното преразглеждане на Директивата за командироването на работници.

Европейската конфедерация на профсъюзите, заедно с всички нейни организации-членки - включително и тези в страните, които подкрепиха процедурата ”жълт картон” - твърдо подкрепя това решение. ЕКП счита, че в опита си да блокират прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд, правителствата на тези единадесет страни са действали против интересите на собствените си работници.

"Командированите работници в Европа са били експлоатирани достатъчно дълго. Те не са втора класа граждани и заслужават справедливо възнаграждение, равно на това на останалите работници в приемащите страни" каза Лина Кар, конфедерален секретар на ЕКП.

"Най-после, чрез обичайната законодателна процедура ще можем да продължим демократичния дебат. Ние ще работим със законодателите на ЕС за да се уверим, че националното колективно договаряне и системите за определяне на заплатите се спазват, според правилното тълкуване на допълнителните разпоредби и изискванията за пропорционалност ", допълни тя.

Close