Осми март –Международен ден на жените Бори се като жена, бори се като синдикалист!

Осми март –Международен ден на жените  Бори се като жена, бори се като синдикалист!

Осми март –Международен ден на жените Бори се като жена, бори се като синдикалист!

picture 1

Заплатите на работещите жени трябва да бъдат повишени

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 Март. Това е ден за международно признаване на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

В България 8 март се отбелязва за първи път с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911, а през 1915 е първото му публично честване. Като общо български празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 и с течение на годините се превръща в любим празник на жените от всички възрасти. В Босна и Херцеговина, Бразилия, Хърватия, Унгария, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, България, Словения и Сърбия се е наложил обичаят мъжете да подаряват цветя на жените.

Тази година европейският „джендър“ акцент е поставен предимно над въпроса за разликите в заплатите на мъжете и жените. Наличието на подобни разлики е изключително и предизвиква сериозни икономически и хуманитарни последици:

Ако сега не бъдат предприети сериозни действия за увеличаване на заплатите на жените, ще са необходими 70 години, за да бъде изравнено заплащането на техния труд с това на мъжете.

Равното заплащане на труда трябва да бъде най-големия пакет от икономически стимули в Европа, трябва да се превърне в най-мащабния и важен неин проект, защото той ще позволи на много жени да се измъкнат от блатото на бедността.

Увеличението на заплатите на жените не само ще намали разликата в заплащането между половете, но и да стимулира икономиката, защото милиони работещи жени ще разполагат с повече пари за харчене. Ниското заплащане също означава по-ниски пенсии за жените. Чрез намаляване на разликата в заплащането между половете ще се постигне намаляване на разликата в пенсиите на двата пола. Сегашните различия осъждат много жени в напреднала възраст да бедност.

Нашите синдикални методи са колективните преговори и договори, ежедневната борба за по-справедливо заплащане на жените!

Колективното договаряне е най-добрия начин за постигане на достойно повишение на заплатите на жените!

Скъпи жени, пожелаваме ви успехи в борбата за равнопоставеност, здраве, сили и кураж за постигане на целите за равно отношение и равнопоставено заплащане на жените!

Весел празник от името на

КТ „Подкрепа“!

Close