3,3 милиона работещи губят, защото държавите членки не успяват да защитят колективното договаряне

3,3 милиона работещи губят, защото държавите членки не успяват да защитят колективното договаряне

3,3 милиона работещи губят, защото държавите членки не успяват да защитят колективното договаряне

logo_etuc

Уважаеми членове,

Европейската конфедерация на профсъюзите публикува съобщение за пресата относно развитието на колективното договаряне в Европейския съюз – 3,3 милиона по-малко работещи сега са обхванати от колективни споразумения в сравнение с началото на 2000 г. Поне 3,3 милиона по-малко са работещите, които са обхванати от правото си на колективни споразумения в Европейския съюз днес, в сравнение с началото на века, показват последните данни.

Обхватът на колективното договаряне намалява в 22 от 27-те страни членки на ЕС от 2000 г. насам, в резултат на обмислени политики, прилагани в държавите и одобрени от Европейската комисия, често поради погрешната идея, че високите нива на колективно договаряне са лоши за икономиката. Фактите показват, че силните системи за колективно договаряне допринасят за по-високи заплати и по-добри условия на труд, както и за по-справедливо общество, и по-добри икономически резултати.

Най-голям спад в процентите на обхванатите работещи е в Румъния (100% до 23%), Гърция (100% до 25%) и България (56% до 23%), сочат данни на Амстердамския университет. Цифрите показват също, че броят на обхванатите работещи е намалял в 9 от 15-те страни, за които има данни, включително Гърция (-1,2 млн.), Германия (-884 000) и Унгария (-439 000). Сега има огромно несъответствие в обхвата между държавите в ЕС, като само 7% от работещите са обхванати от колективното договаряне в Литва, в сравнение с 98% в Австрия.

3.3-million- grafika

Данните показват спада в следните държави:

3.3-million-workers- 25.2.2020 г. 10_28_04

Източник: Jelle Visser, ICTWSS Data base. version 6.1. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies AIAS. October 2019; OECD Stat.

 

ЕКП показа тези графики с данни по време на консултациите на Европейската комисия за справедливи минимални заплати. Документът на ЕК от първия етап на консултациите гласи: „Колективното договаряне е съществен елемент от социалната пазарна икономика, насърчавана от ЕС и силна основа за добро определяне на заплатите.“ ЕКП смята, че ЕК трябва да използва инициативата си за справедливост при минималните възнаграждения, за да защити колективното договаряне, ако обхватът е вече голям, и да го разшири в страни, където е нисък, за да бъдат намалени неравенствата, да бъдат подобрени условията на труд, и повишена производителността.

Заместник-генералният секретар на ЕКП, Естър Линч, каза:

 „Повишаването на законоустановените минимални възнаграждения е, най-малкото, необходимо за поддържане на хората над прага на бедността, а колективното договаряне е най-добрият начин да се гарантира, че работещите получават наистина справедлив дял от заплатите. Това се отнася и към борбата с разликата в заплащането на половете и осигуряването на добри условия за работещите извън стандарта. Неуспехът на страните членки да предприемат действия за насърчаване на правото на работещите и способността им за колективно договаряне пречи на всички видове възнаграждения. Слабото колективно договаряне означава и по-ниски минимални заплати: справедливи минимални възнаграждения могат да възникват само на пазари на труда с ефективни системи за колективно договаряне, които осигуряват и адекватен обхват. Положително е, че Европейската комисия призна, че колективното договаряне е от съществено значение, за да има справедлива икономика. Вече е логично да бъде насърчавано колективното договаряне – особено там, където броят на включените работещи е нисък. ЕС обаче не трябва да се намесва, когато няма проблеми с този вид договаряне. Това може да започне с изискване за 2 трилиона евро (14% от БВП) годишно публични разходи за услуги, строителство и доставки, които да отидат за фирми, прилагащи споразуменията за колективно договаряне.“

Close