60 милиона работещи зависят от фонда за възстановяване на Европейския съюз

60 милиона работещи зависят от фонда за възстановяване на Европейския съюз

60 милиона работещи зависят от фонда за възстановяване на Европейския съюз

екп logo_etuc

Повече от 10% от европейските граждани разчитат на фонда за възстановяване на ЕС, за да предотвратят или избегнат безработицата - това предупредиха лидерите на Европейското синдикално движение в свое обръщение към ръководителите на националните правителства преди рещаващата среща на върха.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) се обърна към  ръководителите на институциите в ЕС, както и на всички 27 държавни глави, за да ги прикани да не забавят по-нататъшното приемане на пакета от 750 млрд. евро, необходим за спасяване на работни места и създаване на нови.

ЕКП напомня на лидерите, че в момента има:

  • 45 млн. работещи, които се трудят при съкратено работно време и чиито работни места зависят от инвестициите;
  • 14,3 млн. постоянно безработни в ЕС – увеличени с до 900 000 души по време на кризата;
  • 2 млн. работещи на много краткосрочни договори, които са уязвими от безработица

В писмото на генералния секретар на ЕКП Лука Византини и президента Laurent Berger, се казва: „Взети заедно, това са над 60 милиона причини за стартирането на план за възстановяване на ЕС. Решението за действия по този план вероятно е най-важното решение, което Европейският съюз трябва да вземе за повече от десетилетие и не може да бъде отлагано отново. Забавянето на това действие носи рисковете да тласне милиони хора към безработица при финансови разходи за правителствата, далеч по-високи от финансиране на самото възстановяване.“

Европейската конфедерация на профсъюзите също така призовава лидерите на ЕС да защитят някои „червени линии“ по време на преговорите във връзка с пакета възстановяване:

  • Да не бъде увеличаван делът на заемите – с цел да се сведе до минимум въздействието му върху националните дългове
  • Да няма намаляване на Многогодишната финансова рамка (МФР), за да бъдат защитени ключовите кохезионни и социални фондове
  • Да не се разрешава правото на вето или бюджетни условия във връзка с националните планове за възстановяване

Close