EКП настоява за приемане на повече гранични стойности на експозиция

EКП настоява за приемане на повече гранични стойности на експозиция

EКП настоява за приемане на повече гранични стойности на експозиция

Untitled

Предложените от Европейската Комисия пет нови гранични стойности за професионална експозиция ще осигурят спасяване на много човешки живота, но в спешен порядък е необходимо още да бъде приета една по-амбициозна стратегия за борба с професионалните ракови заболявания в ЕС.

В този смисъл, ЕКП приветства предложението на Европейската комисия да въведе просрочените повече от десетилетие  пет *нови задължителни гранични стойности на професионална експозиция (ГСПЕ) на канцерогенни вещества.

По този повод Конфедералният секретар на ЕКП, г-жа Esther Lynch заяви: "Актуалните граници на професионална експозиция са изчислени на база на много стари доказателства, понякога датиращи отпреди 40 години, и като се има предвид големия брой на свързаните с работа смъртни случаи от рак, то е ясно, че тези граници не успяват да допринесат за  спасяването и опазването на  човешкия живот."

Синдикалните организации отдавна ясно посочват необходимостта от приемане на нови граници за професионална експозиция. Ракът е водещата причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС, а това означава, че Комисията трябва да предприеме по-нататъшни действия . Комисар Thyssen обеща да предложи 25 ГСПЕ през 2016 г. и така те да  достигнат общо 50 ГСПЕ /до 2020 - съгласно Директивата за канцерогенните вещества /С 13 ГСПЕ добавени през май 2016 г. и с петте от настоящото предложение, ние сме далеч от целта от 25.

От предложението, представено сега липсват важни канцерогени, като например дизеловите изпарения (на които са изложени повече от 3 милиона работници ЕС) и токсичните за репродукцията вещества, които все още са изключени от приложното поле на Директивата. Споразумението за фризьорите, сключено между социалните партньори също отсъства от предложенията, което  е обезпокоителен факт.

Способността на Европейския съюз  ефективно да опазва здравето и безопасността на работещите е лакмус за неговите възможности да отговори адекватно на нуждите на работещите хора. Комисията може и трябва да се приеме по-амбициозна стратегия за премахване на професионалните ракови заболявания. Мащабът на проблема показва, че са необходими по-големи и по-бързи стъпки. ЕС трябва да приеме план за действие за предотвратяване на професионалните ракови заболявания и да го интегрира в предстоящия за приемане Европейски стълб за социални права

Като част от прегледа на законодателството по БЗР, Комисията ще публикува практическо ръководство за работодателите. Ние  -синдикатите внимателно ще разгледаме това ръководството и най-вече по отношение на малките и средните предприятия (МСП), за да се уверим, че то не въвежда никакво намаляване на изискванията за превенция в тях.

В отговор на предложението на ЕК, г-жа Lynch коментира: "Ако даден химичен процес или практика са опасни за работниците в една  голяма фирма, то те са опасни и за работещите в малки фирми. Това, от което по-малките предприятия се нуждаят е повече помощ и съвети за това как да спазят изискванията не дали да ги спазват изобщо. ЕС трябва да отново да се насочи към насърчаване на качеството при работа и това означава - безопасни и здравословни работни места, независимо от размера на фирмата. Въпреки че Комисията твърди, че с новото си предложение е регулирала ГСПЕ за  7 канцерогенни вещества, но само на 5 от тях са предложени за включване в приложение III. Комплексни смеси PAH са предложени за включване в приложение III само с изискване, когато са прилагани върху кожата. Отпадъчните   моторни масла са предложени за включване в приложение I, а те  трябва да бъдат в приложното поле на Директивата.“

 

ЕКП призовава до 2020 да бъдат приети ГСПЕ за най-малко 50 приоритетни канцерогенни вещества. Списъкът на ЕКП за приоритетните канцерогенни вещества може да  намерите на:

https://www.etui.org/Publications2/Reports/Carcinogens-that-should-be-subject-да-свързващ ограничения върху работниците-експозиция

Close