АНЕКС КЪМ КТД БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР-2012 год.

АНЕКС КЪМ КТД БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР-2012 год.

Анекс към КТД Български спортен тотализатор (БСТ) с който се увеличава срока на действие на КТД с 2 години, считано от 01.10.2012 г.

Close