АНЕКС КЪМ ОТРАСЛОВ КТД МЕТАЛОИНДУСТРИЯ - 2013 год.

АНЕКС КЪМ ОТРАСЛОВ КТД МЕТАЛОИНДУСТРИЯ – 2013 год.

Договорен е Анекс към Отраслов КТД за работещите в Металоиндустрията с който се продължава срока на действие на ОКТД - Влиза в сила от 01 януари 2013 год., със срок на действие до 31 декември 2013 год.

Close