Браншовите колективни трудови договори за бранш " Театър" и Бранш " Библиотеки" - 2016

Браншовите колективни трудови договори за бранш " Театър" и Бранш " Библиотеки" - 2016

Браншовите колективни трудови договори за бранш ” Театър” и Бранш ” Библиотеки” – 2016

contract-signing

На 25 ноември 2016-та година Федерация "Култура" подписа Браншовите колективни трудови договори за бранш " Театър" и Бранш " Библиотеки".
Договорени са  увеличени размери на отпуските, обезщетенията, запазени са клаузите за защита на  всички   синдикални членове,  при съкращение в щата. 

Подписаните документи може да откриете, както следва:

Библиотеки

Театри

Close