Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - КТ "Подкрепа", "Синдикат на производителите на бира, храни и напитки" - КНСБ и "Съюза на пивоварите в България" подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия

Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - КТ "Подкрепа", "Синдикат на производителите на бира, храни и напитки" - КНСБ и "Съюза на пивоварите в България" подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия

Федерация “Хранителна и питейна промишленост” – КТ “Подкрепа”, “Синдикат на производителите на бира, храни и напитки” – КНСБ и “Съюза на пивоварите в България” подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия

podkrepa logo

На 10 октомври 2019 г. Валя Борисова, председател на Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - КТ "Подкрепа",  Красимир Пащрапански, председател на "Синдикат на производителите на бира, храни и напитки" - КНСБ, заедно с Ивана Радомирова, изпълнителен директор на "Съюза на пивоварите в България" и Владимир Иванов, председател на "Съюза на пивоварите в България", подписаха Браншови стълб на трудовите и социалните права в пивоварната индустрия - основополагащ приоритет за бъдещето на индустрията. Той дава възможност за нови, по-ефективни права и гаранции за работещите за постигане на приобщаващ растеж и достойно заплащане като основа за устойчиво развитие на пивоварния бранш. Този документ е изключително важен и представлява нов, модерен похват в социалното сътрудничество, който ще бъде в основата на бъдещото отраслово договаряне. Браншовият стълб е структуриран в три оси, изградени върху 15 основни принципа, които може да видите в ТУК.

Close