Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД

Браншов колективен трудов договор за работещите в “Напоителни системи” ЕАД

На 23 декември 2016 г. се сключи КТД между "Напоителни системи" ЕАД, Браншовия синдикален съвет при КТ "Подкрепа" и Браншовия синдикален съвет към ФНСЗ при КНСБ. Договорът влиза в сила от 1 януари 2017 г. и е със срок на действие две години.

Виж тук

Close