Браншов Колективен Трудов Договор за работещите в бранш "Целулозно-хартиена промишленост"

Браншов Колективен Трудов Договор за работещите в бранш "Целулозно-хартиена промишленост"

Браншов Колективен Трудов Договор за работещите в бранш “Целулозно-хартиена промишленост”

zx620y348_3044950

Сключен на 28.02.2018 г. за периода 01 април 2018 - 31 март 2020 г.

Виж БКТД ТУК

Close