Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД

Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД

Браншов колективен трудов договор за работещите в “Напоителни системи” ЕАД

NP

На 3 декември 2020 г. между "Напоителни системи" ЕАД, Браншовия синдикален съвет при КТ "Подкрепа" и Браншовия синдикален съвет на "Напоителни системи" ЕАД към ФНСЗ при КНСБ се сключи Браншов колективен трудов договор за работещите в "Напоителни системи" ЕАД.

Договорът е със срок на действие една година.

Close