Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ

Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ

Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ

BABH

На 1 юни 2020 г. Българска агенция по безопасност на храните, Федерация "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа" и Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ сключиха Браншови колективен трудов договор на работещите в системата на БАБХ.

Настоящият БКТД важи за срок от 2 години.

Вижте Споразумението.

 

Close