Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - контрол"

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - контрол"

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл “Горско стопанство – контрол”

IAGm_logo_0

На 6 януари 2021 г. между Изпълнителна агенция по горите, Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа" и ФСОГСДП към КНСБ се сключи Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - контрол".

Договорът има срок на действие до 31.12.2022 г.

Close