Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване" през 2021-2022

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване" през 2021-2022

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл “Горско стопанство – стопанисване” през 2021-2022

download

На 21 януари 2021  г. се подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване", който е в сила до 31.12.2022 г.

Close