Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване" през 2017 - 2018 г.

Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл “Горско стопанство – стопанисване” през 2017 – 2018 г.

Договорът е подписан на 16 януари 2017 г. между Министрество на земеделието и храните, Национална федерация "Горско стопанство" на КТ "Подкрепа" и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ. В сила е до 31 декември 2018 г.

Виж тук

Close