БРАНШОВ КТД БИБЛИОТЕКИ - 2014 г.

БРАНШОВ КТД БИБЛИОТЕКИ – 2014 г.

Браншов КТД за служителите в Националната библиотека и регионалните библиотеки на бюджетна издръжка е в сила от 09 декември 2014 год., със срок на действие 2 години

Close