БРАНШОВ КТД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 2014г.

БРАНШОВ КТД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – 2014г.

Браншов КТД "ВИК" е в сила от 19 февруари 2014год., със срок на действие 2 години. Същият е договорен от Председателя на Национална федерация "Строителство, индустрия и водснабдяване"(ФСИВ) към КТ"Подкрепа"-Иоанис Партениотис.

Close