БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ - 2013г.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ – 2013г.

БКТД в Пивоварния бранш влиза в сила от 01 юли 2013 г., със срок на действие 2 години.

Close