БРАНШОВ КТД В ПТИЦЕВЪДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - 2013г.

БРАНШОВ КТД В ПТИЦЕВЪДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – 2013г.

БКТД за работещите в птицевъдната промишленост е в сила от 01 юни 2013 год., със срок на действие 2 години.

Close