БРАНШОВ КТД В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - 2013год.

БРАНШОВ КТД В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ – 2013год.

Браншов КТД за работещите в системата на "Селскостопанската академия" е в сила от 04 октомври 2013 год., със срок на действие две години.

Close