БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

Браншов КТД за работещите в системата на Българска агенция за безопасност на храните е в сила от 21 май 2014 г.,със срок на действие 2 години.

Close