БРАНШОВ КТД В ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014 г.

БРАНШОВ КТД В ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014 г.

Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост е в сила от 01 април 2014 год.,със срок на действие до 31 март 2016 година. Със заповед РД01-383/30.05.2014г.на Министъра на МТСП, нареди разпростиране прилагането на БКТД за работниците и служителите от целулозно-хартиената промишленост във всички предприятия в икономическа дейност С17 "Производство на хартия,картон и изделия от хартия и картон".

Close