Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост - 2020 г.

Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост - 2020 г.

Браншов КТД в Целулозно-хартиена промишленост – 2020 г.

photo_orig_1420499

Браншов КТД за работещите в бранш "Целулозно-хартиена промишленост" е в сила от 01 април 2020 г., със срок на действие до 31 март 2022 г.
Предмет на Браншовия колективен трудов договр са:

->работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения;
->трудова заетост, професионална квалификация и преквалификация;
->безопасност и здраве при работа;
->работно време, почивки и отпуски;
->социално развитие, подпомагане и обществено осигуряване;
->условия за синдикална дейност и социално партьорство;
->процедура за присъединяване към КТД в дружество

БКТД може да видите ТУК.

Close