БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОНТРОЛ 2013 г.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО – КОНТРОЛ 2013 г.

Браншов КТД за работещите в отрасъл "Горско стопанство - Контрол" (Изпълнителна агенция по горите) е в сила от 01 януари 2013 год, със срок на действие до 31 декември 2014 год.

Close