БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ - 2014 год.

БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ – 2014 год.

БКТД на работещите в отрасъл "Горско стопанство-стопанисване" е в сила от 01 януари 2015г,със срок на действие до 31 декември 2016г.

Close