БРАНШОВ КТД ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗАХАР И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ-2013г.

БРАНШОВ КТД ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗАХАР И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ-2013г.

БКТД за работещите в предприятия произвеждащи захар и захарни продукти,е в сила от 12 юни 2013г.,със срок на действие 2 години.

Close