БРАНШОВ КТД МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА - 2014 г.

БРАНШОВ КТД МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – 2014 г.

Браншов КТД "Музикално-сценични изкуства" е в сила от 17 юни 2014 г.,със срок на действие 2 години.

Close