Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис подписа КТД в отрасъл строителство

Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис подписа КТД в отрасъл строителство

Вицепрезидентът на КТ “Подкрепа” и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис подписа КТД в отрасъл строителство

_MG_73922

Днес, 05 ноември 2018 г., Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - "Подкрепа", Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ и Камарата на строителите в България, подписаха Отраслов колективен трудов договор за търговските дружества, фирми и предприятия в дейностите на: строителството, строителната индустрия, благоустрйството, проектирането и инвестирането.

"Показахте модерно и европейско отношение в индустриалните отношения. КСБ за нас е най-голямата, важна и отговорна браншова организация.", заяви вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" и председател на Ф СИВ Иоанис Партениотис по време на подписването на ОКТД. "С подписването на този договор Федерацията е изпълнила на сто процента ангажиментите към хората, които представлява", допълни той.

"В наше лице имате партньор, заедно ще продължаваме и занапред. Синдикати и работодатели ще работим за секторни политики.", каза председателят на КСБ инж. Ил. Терзиев.

"Днес подписахме договор, с който да създадем по-добри условия за нашите работници.", допълни инж. Мазнев, изпълнителен директор на КСБ. "Благодарим за подкрепата в борбата със сивия сектор.", добави още той.

Виж ОКТД тук.

Close